Vind vind og atter vind

28 Juni 2020 - Store Lyngskjær Etter en natt for anker i en full ankervik, ikke full i ankerviken, tømmes viken for båter utover dagen og ved lunch er det tomt. Det er søndag og meldt en god del vind fremover. Vi kan velge fritt i plasser og vi bestemmer oss for å ligge longside … Les mer Vind vind og atter vind