Where is the mast?

17 September 2020 Port Napoleon, France. Før vi dro var det et firma som het Navy service i Port St. Louis som skulle være et godt sted å maste på og få gjort diverse båt saker. Navy Service ligger ca. 1,2 nm østover fra Port St. Louis og tilbyr tjenester som påmasting etc. Når vi … Les mer Where is the mast?