Dead as a duck!

17-20 mars 2021 Fortsatt på svaj utanför Le Grazie Italien Oväntat besök 1 Vinden skulle öka till en ogunstlig nordöstlig riktning, rakt in vår lilla vik utanför Le Grazie. Hamnbassängen utanför La Spezia, ca 2 nautiska mil bort, skulle borga för lä och dessutom möjligheter till ett besök i staden. Vi undersöker nogsamt reglementet och … Les mer Dead as a duck!